Välkommen till din hjärna! Du har ett universum mellan öronen. Och det är så gott som outforskat, dessutom.
Hundra miljarder nervceller finns i din hjärna och det finns hundra miljarder stjärnor i Vintergatan.
Här bor du! Men var sitter ditt jag? Finns det en plats i hjärnan där själva jaget sitter? Och var finns i såfall den platsen?
Neuroforskningen, forskningen om hjärnan, har inte hittat en särskild plats i hjärnan där jaget sitter. Det som är jag består av känslor, tankar och minnen som är spridda över olika delar av hjärnan. Neuropsykologen Paul Broks säger så här: "Det finns ingen själens styrhytt. Ingen själens pilot. Av mina känslor, tankar och minnen skapar jag berättelsen om mig själv. Människan är en berättelsemaskin. Jaget är en berättelse."
Nobelpristagaren i medicin 1962, Francis Crick, uttrycker det så här: "...du själv, dina glädjeämnen och sorger, dina minnen och framtidsdrömmar, din känsla av att vara en unik individ, din fria vilja - allt detta är i själva verket inget annat än beteendet hos ett vidsträckt nätverk av nervceller."
Genom våra fem sinnen, tar vi varje sekund upp mer än elva miljoner informationssignaler. Medvetet kan vi under en sekund bara uppfatta en bråkdel av alla dessa signaler. Man kan säga att medvetandet är kopplat till vår uppmärksamhet. Medvetandet är som en strålkastare som belyser små delar i taget av allt som händer omkring oss just nu. resten av alla signaler lagras i det omedvetna.
Våra erfarenheter - och även vår personlighet - påverkas av det omedvetna, trots att dörren dit in är dold för oss. Det innebär att vi i själva verket vet mer än vi vet att vi vet.
Hur medvetandet uppstår ur hjärnan - denna gråa klump på ett och ett halvt kilo - är fortfarande en gåta.Länkar

Affektarium
Affektariets ingång.
I affektariet kan 26 personer sitta samtidigt.
Affektariets väggar består av 72 st pressade filtelement med hjärnvindlingar.
I affektariets vindlande filtelement sitter 1000 RGB/LED's fästa. Tillsamans utgör de en lågupplöst bildskärm på vilken en film om hjärnans komplexitet visas upp.