Ibland händer det något inom dig när du går hem om kvällen, i mörkret. Skuggorna växer. Plötstligt blir du rädd för det som annars är så välbekant och vanligt. Varför blir du rädd? Och vad är rädslan tll för?
Rädslan är en instinkt kopplad till amygdala, två mandelformade delar av hjärnan som är en del av det limbiska systemet. Ordet amygdala betyder också mandel.
Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut beskriver amygdalas funktion så här: " Amygdala fungerar som en sambandscentral som tar emot, värderar, organiserar och distribuerar viktig information från våra sinnen." Vid rädsla sänder amygdala ut signaler, så att stresshormonoet adrenalin skickas ut i kroppen. Kroppen blir beredd att fly. Adrenalinet får hjärtat  att slå snabbare och ökar vår prestationsförmåga. Vår rädsla är helt enkelt vår livräddare.
När vi blir rädda, stressade och spända påverkas också förmågan att leva sig in i andras känslor. Det beror på att spegelneuronerna i hjärnan - som annars hjälper oss att förstå hur andra människor känner - fungerar sämre , eller inte alls. Vi har också svårare att lära oss saker när vi blir stressade och spända. Höjden av mod kan vara att övervinna sin rädsla. Generositet och mod att agera osjälviskt hänger ofta ihop.

Anekoisk kammare
För att komma in i den anekoiska kammaren går man genom en mörk gång.
Ljuset och akustiken i rummet skiftar sakta från mörker till vitt samt från eko till total ljuddämpning.
Anekoisk kammare
Det inre rummet är upphängt inuti en ljudisolerad cell klädd med svarta specialtillverkade filtelement.
Anekoisk kammare