När du ligger på den varma vattensäcken tar din hjärna emot en mängd signaler från kroppen som väcker olika känslor. Man kan säga att känslor är signaler till oss själva, från oss själva, om oss själva.
Men vad består egentligen känslor av? Känslor är elektriska och kemiska signaler i vår kropp. Känslor väcks ofta av våra sinnesintryck; syn, hörsel, smak, lukt och beröring, men också av tankar, minnen, drömmar och **tasier. Känslor sätter igång hela kroppen; när du är arg vill du kanske slå någon, när du är glad vill du kanske hoppa och dansa runt. Händelser vi är med om och känslor som uppstår i oss  lagras i hjärnan. Alla har vi ett bibliotek av minnen och känslor vi upplevt. Det betyder att allt vi upplever sorteras och jämförs med tidigare minnen från liknande händelser. Våra tidigare minnen hjälper oss helt enkelt att orientera oss i nuet.
Hjärnan har kartor för varje kroppsdel, den vet vad kroppen känner. Kroppen, i sin tur, kan göra så att hjärnan förstår vad som händer.
Hur kan kroppen och hjärnan förstå varandra? Vilket språk talar de? I kroppens blodomlopp skickar hjärnans nervceller ut en massa signaler som är fyllda med olika meddelanden. Dessa signaler kallas för signalsubstanser och de är känslornas kemiska budbärare.
Varför behövs känslorna? Enligt hjärnforskaren Antonio Damasio är både medvetna och omedvetna känslor en viktig källa till rationellt tänkande och därmed betydelsefulla för vår förmåga att fatta kloka beslut.
Hjärnan hör ihop med kroppen just genom känslorna. Kroppen är hjärnans länk till omvärlden - utan den klarar sig inte hjärnan. I den meningen kan inte tanken befrias från sin kroppsliga förankring. Tänkandet är en process som uppstår inte bara i växelverkan mellan hjärnan och kroppen, utan även i vår kontakt med vår omvärld.
Vetenskapligt kan man idag bevisa att känslorna kommer några millisekunder före tanken och inte tvärtom. Detta understryker vikten av att vara uppmärksam på sina känslor - att känna sig själv.
 

Dropprum
I det droppformade rummet ligger sex stycken vattenfyllda och uppvärmda pvc-droppar på vilka besökaren kan lägga sig.