Älskar. Älskar inte. Älskar. Älskar inte. Ibland är det svårt att bestämma sig. Vi både vill och inte vill. Som om det satt ett helt gäng av ”jag” där inne och ville olika saker; många olika jag som inte kan bestämma vem det är som ska bestämma.
Vem är det som bestämmer? Är det inte jag? Man kan se jaget som en dirigent som ska samordna alla instrumenten i orkestern, där instrumenten är som olika delar i vår personlighet. 
Känslor väcker tankar – tankar kan väcka känslor. Känslor och tankar jobbar i team. Positiva tankar och känslor håller gärna ihop. Likadant är det med sorgsna tankar och känslor.

Jagets cirklar
Det roterande parkettgolvets ringar rör sig åt olika håll.