Om utställningen Känn dig själv

Hur uppstår våra känslor? Var sitter jaget? Varför blir vi rädda? Det är angelägna frågor oavsett hur gamla vi är. Barn, unga och vuxna tränar dagligen många färdigheter för att fungera i samhället, men hur övar vi oss i att förstå och samtala om våra känslor, vårt medvetande och våra sinnen?

Känn dig själv kan beskrivas som en hybrid mellan en utställning och en föreställning och är uppbyggd som en upplevelsevandring. Den handlar om känslor och vårt medvetande och utgår delvis från barns och ungas egna tankar och frågor om känslor.

Barnkonventionens artikel 31 erkänner varje barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Hur ett barn kan utöva denna rättighet har varit en av utgångspunkterna för projektet Känn dig själv och föreningen Artikel 31s arbete. Sedan 2008 har en grupp barn i åldrarna 8–12 år deltagit i en serie workshops med konstnärerna Bigert & Bergström. Tillsammans har de arbetat fram utställningsarkitekturen och rummens olika teman, som binds samman på ett sätt som påminner om hjärnans olika delar och vindlingar. Hjärnforskare, dramatiker, dockmakare och andra sakkunniga har också bjudits in i processen vid ett antal tillfällen.

Känn dig själv gestaltar olika berättelser om den mänskliga hjärnans förmåga att känna. Titeln är en uppmaning att just känna efter; att använda våra tentakler, vår intuition och våra känselspröt till att utforska utställningens alla delar. Som besökare kan du lotsas genom utställningens olika rum av en medvandrare som i en dramatiserad berättelse anknyter till de olika rummens teman, eller så går du på egen hand – gärna med de texter som finns i varje rum. Ta gärna god tid på dig, det tar lite tid att känna sig själv!

Känn dig själv har producerats i samarbete med föreningen Artikel 31, som också är initiativtagare till utställningen. Känn dig själv har tillkommit med stöd från Allmänna arvsfonden, vars bidrag varit avgörande för projektets genomförande.

Mystery of the Human Mind, Robert Fludd, 1617
Hjärnvågor mäts med EEG.
En av hjärnans 100 miljarder neuroner.
1/ Delta-vågor, frekv.= 1 - 3 Hz.  2/ Theta-vågor, frekv.= 4 - 7 Hz.  3/ Alpha-vågor, frekv.= 8 - 13 Hz.  4/ Beta-vågor, frekv.= 14 - 30 Hz.  5/ Gamma-vågor, frekv.= 30 - 80 Hz.  6/ Snabba vågor, frekv.= 80 - 200 Hz.  7/ Ultrasnabba vågor, frekv.= 200 - 600 Hz.
Brainbow
Frenologiskt huvud
En färdigvuxen människas hjärna väger ca: 1,4 kg.
Förslag till påbyggnad av Kristallvertikalaccent av Edvin Öhrström från 1974.
Modellen, en modell för ett kvalitativt samhälle. Utställning av Palle Nielsen på Moderna Museet i Stockholm 1968.
Hon, utställning av Niki Saint Phalle på Moderna Museet i Stockholm 1968.