Har du tänkt på att vi människor ägnar en tredjedel av våra liv i ett tillstånd med slutna ögon och sänkt medvetande. När vi sover drömmer vi ibland. Berättar drömmar något för oss -är drömmen ett brev från dig själv till dig själv? Kanske är drömmen vårt fönster till det omedvetna.
I västvärlden var det under 1800-talet populärt att se drömmen som problemlösare och moralisk vägledare. Drömmar ansågs även kunna varna för framtida faror, eller också var drömmen ett uttryck för kroppsliga signaler och kunde t.ex förebåda sjukdom.
Enligt psykoanalysens fader Sigmund Freud, som skrev boken Drömtydning år 1900, har drömmaren själv nyckeln till sin dröm. Freud var inte först med sina drömteorier, människor har i alla tider och i olika kulturer funderat över drömmen och vad drömmar kan betyda.
I många asiatiska kulturer tror man att själen lämnar kroppen när man sover och att den ger sig ut på vandring. Drömmen är själens upplevelser under vandringen. En annan uppfattning som förekommer i många kulturer är att den drömmandes själ kan lämna kroppen som en annan varelse, kanske som en mus eller orm under drömmen. Drömmar kan också tolkas som budskap från gudar eller andar som vill berätta om framtiden - en tolkning som förekommer i många afrikanska religioner.
Under 1900-talet var den naturvetenskapliga uppfattningen att drömmen var en biprodukt av osammanhängande hjärnaktivitet under sömnen. Många hjärnforskare och psykoanalytiker menar idag att drömmen väver sin berättelse av starka känslor som vi inte uppmärksammat när vi är vakna. Eftersom drömmen speglar känslor, sinnesstämningar och attityder som vi kanske inte alltid är medvetna om, kan den hjälpa oss att se världen och oss själva på ett nytt sätt.
Även när vi drömmer är vi berättelsemaskiner.

Pixlad dröm
Skulpturen Pixlad dröm består av 8000 färgade ABS-plastkuber som sammanfogats till en tredimensionell pixlad bild. Skulpturen föreställer en drömmande människa till sängs där även nattduksbordets lampsken antagit fysisk form.
Pixlad dröm