Presstext Känn dig själv, Kulturhuset, Stockholm

Känn dig själv - en upplevelsevandring om känslor och medvetandet 
14 feb–9 maj , Galleri  3, vån 3. Fri entré
 

Känn dig själv är en annorlunda utställning som bättre beskrivs som en upplevelsevandring. Genom olika rumsinstallationer, gestaltade av konstnärerna Bigert & Bergström, löper en engagerande berättelse om vårt psyke och om den mänskliga hjärnans förmåga att känna.
Hur uppstår våra känslor? Var sitter jaget? Varför blir vi rädda? I sällskap av en medvandrare lotsas besökaren genom ett universum av allmänmänskliga och tvärvetenskapliga frågeställningar som tar form i pulserande gummiväggar, droppformade vattensängar, parkettgolv i rörelse, roterande skrattspeglar och ett varmt hjärta av tegel.
 
Barn och konstnärer i tvärvetenskapligt samarbete
Känn dig själv har sin upprinnelse i barnkonventionens artikel 31, som påtalar varje barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Sedan 2008 har en grupp barn i åldrarna
8–12 år medverkat i en serie workshops med konstnärerna Bigert & Bergström. Tillsammans har man arbetat fram utställningsarkiteturen och rummens olika teman. Hjärnforskare, dramatiker, dockmakare, psykoterapeuter och andra sakkunniga har också bjudits in i processen vid ett antal tillfällen. Det tvärvetenskapliga perspektivet är en viktig del av utställningen.
 
Samtal över generationsgränserna
Möten över generationsgränserna är också centralt. Förhoppningen är att skapa samtal och väcka frågor som vuxna ofta inte har bättre svar på än barn.
– Barn kan vara nyfikna på samma saker som vuxna. Vi vill visa att barns perspektiv och frågor är lika angelägna som vuxnas – barn är inte små inuti, menar Anna Wennergren och Anette Andersson, initiativtagare till Föreningen Artikel 31 som står bakom idén till Känn dig själv.
Konstnärsduon Bigert & Bergström är verksamma i Stockholm och har samarbetat sedan 1990. Deras arbeten spänner från tekniskt avancerade installationer till filmprojekt. Mats Bigert om utställningen:
– Känn dig själv är ett konstnärligt samarbetsexperiment där vi som konstnärer arbetar fram en utställning tillsammans med producenter, barngrupper, hjärnforskare och dramatiker. Ett allkonstverk där besökaren leds genom olika känslocentra utformade som rumsinstallationer.
Rum för Barn/Kulturhuset: Katti Hoflin
– I vår tid av jagfixering känns det **tastiskt bra att göra en utställning om det mänskliga medvetandet och hur detta omtalade jag egentligen uppstår! Vi bär alla vårt själv, vårt jag, oavsett hur länge vi hittills trampat här på klotet. En fullständigt målgruppslös och kulturellt universell utställning.
Känn dig själv upplevs i sällskap av medvandrare eller på egen hand.
Obs! Öppettider tis-fre 15-19, tors 15-21, lör-sön 11-17
Se hemsidan för info o bokning av medvandrarturer samt bokning för grupper.
Utställningen är producerad i samarbete med Artikel 31 med stöd från Allmänna arvsfonden.
För vidare information kontakta:
Lisa Boström, marknadsförare, 08-508 313 98, 076-123 13 98
lisa.bostrom@kulturhuset.stockholm.se

 
Länkar till högupplösta bilder från utställningen:
Vernissagekort
Affektarium
Anekoisk kammare
Dropprum
Hjärthärd
Pneumarum
Spegelrum